پرسش های معمول

سئوالات مربوط به بخش نرم افزارها

 

1.    شركت در زمينه توليد چه نرم افزارهايي فعاليت مي كند؟

زمينه اصلي فعاليت شركت، توليد نرم افزارهاي جديد و كاربردي HSE به زبان فارسي است.

 

2.   چه نرم افزارهايي تاكنون توليد شده و چه نرم افزارهايي در حال توليد هستند؟

لطفا در صفحه اصلي سايت به قسمت " ورود به صفحه اصلي نرم افزارها" وارد شويد.

 

3.  روش تهيه نرم افزارها به چه صورت است؟

لطفا در صفحه اصلي سايت به قسمت " ورود به صفحه اصلي نرم افزارها" وارد شويد.

 

4.  آيا امكان خريد Source  نرم افزار براي شركت هاي بزرگتر وجود دارد؟

بله در صورت تمايل، سورس نرم افزار به شركت ها فروخته خواهد شد.

 

5.  هر نرم افزار خريداري شده بر روي چند كامپيوتر قابل نصب است؟

بستگي به نرم افزار فروخته شده دارد اما بيشتر نرم افزارها فقط قابل نصب بر ر