دوره هاي حضوری

برگزاری دوره های حضوری

شرکت ایده پردازان دانش ایمنی، در کنار ارایه آموزش های مجازی در زمینه برگزاری دوره های حضوری هم فعالیت می نماید. کلیه دوره های فهرست شده در بخش آموزش های مجازی و سایر دوره های درخواستی خارج از این لیست که در حوزه کاری این شرکت باشند بصورت حضوری قابل ارایه اند. مدرسان دوره های مجازی، ارایه کنندگان این دوره های حضوری خواهند بود. دوره های حضوری به دو شکل زیر ارایه می شوند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت ایده پردازان دانش ایمنی و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan