مقررات آموزش هاي حضوري

مقررات آموزش هاي حضور شركت دانش بنيان ايده پردازان دانش ايمني

1.       امكان برگزاري دوره هاي حضوري هم بصورت متمركز و هم در شركت هاي متقاضي وجود دارد.

2.       فراخوان دوره هاي حضوري از طريق وب سايت شركت و كانال اطلاع رساني شركت صورت مي پذيرد.

3.       زمان مجاز عدم حضور در آموزش هاي حضوري 1/5 كل ساعات كلاس است. غيبت بيش از اين مدت سبب لغو صدور گواهينامه آموزشي مي گردد.

4.       تمامي دوره هاي آموزشي حضوري برگزار شده در اين شركت داراي آزمون پاياني مي باشند.

5.       آزمون پاياني، بسته به تعريف دوره، يا در پايان هر جلسه يا در پايان كل دوره برگزار مي شود.

6.       شكل برگزاري آزمون ها عمدتا تستي، چند گزينه اي و جاي خالي و براي موارد خاص ممكن است تشريحي باشند.

7.       در آموزش هايي كه به سفارش شركت ها اجرا مي شوند، امكان اعمال تغيير در مدول هاي آموزشي، ساعات و نحوه ارزيابي دانش پژوهان وجود دارد.

8.       تمامي آزمون ها بصورت قطعي برگزار شده و پس از قطعي كردن پاسخنامه، امكان تصحيح پاسخ ها وجود ندارد. بنابراين لازم است كه در جوابدهي به پرسش ها دقت كافي مبذول گردد.

9.       شرط صدور گواهينامه اتمام موفقيت آميز دوره مجازي، كسب حداقل 60 درصد نمره آزمون است.

10.   دانش پژوهاني كه نمره آنها كمتر از 60 درصد باشد تنها گواهينامه حضور در دوره دريافت مي نمايند.

11.   با اتمام دوره، گواهينامه مربوطه، گواهينامه هاي مربوطه حداكثر تا 15 روز كاري جهت دانش پژوهان ارسال مي گردد.

12.   با توجه به عدم وجود قانون حقوق مولف در كشور، امكان ارايه فيلم هاي آموزشي دوره ها وجود ندارد. با اينحال، محتويات كامل هر دوره بصورت متن قابل دريافت در اختيار كاربران قرار خواهد داشت.

13.   استفاده تجاري از محتويات آموزشي اين شركت توسط دانش پژوهان دوره مجاز نمي باشد.

 

مدير شاخه آموزش

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت ایده پردازان دانش ایمنی و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan